UPLINJEVALNI IN EKOLOŠKI KOTLI DHB – HVL

Ogrevanje predstavlja eno najvažnejših področij delovanja človeštva.

IŠČEJO SE OPTIMALNE REŠITVE.

Rešitve, ki so sprejemljive za naš žep, pa tudi udobne in ekološko ustrezne.  Upoštevajoč stroške ogrevanja je prav gotovo najugodnejše OGREVANJE NA BIOMASO.

Prednosti lesa, lesnega drobirja in lesnih produktov so njihova dostopnost, lahkotnost manipulacije, predvsem pa MINIMALNO OBREMENJEVANJE ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA.

Tehnološke rešitve, vgrajene v proizvode iz našega prodajnega programa, zagotavljajo izjemno učinkovitost in maksimalno izkoriščenost lesa kot vira energije. Naš prodajni program v glavnem temeljina proizvodih, ki so ekološko učinkoviti in zagotavljajo idealno razmerje med vloženim kapitalom in pridobljeno, življenjsko potrebno, energijo.

Prodajni program je zelo širok in zajema vse od lokalnih peči manjših moči, preko kotlov za opremljanje individualnih objektov (stanovanjskih hiš, vikendov, delavnic ipd.) pa do velikih kotlovnic z močmi do 5000 kW.

Ponudbo naših  kotlov lahko preverite na naši novi spletni strani.     Več informacij